آشنائی با ضرب المثلهای گیلکی

1»آب مرا نشه سیا کلاچه سیفیده کودن.

کلاغ سیاه را با آب نمی توان سفید کرد؛ ننگ با رنگ پاک نمیشود.

2»آخوند موفته بیده ، کرا خو ساکودانی رم سرکیتاب واکونه.

آخوند مفت پیدا کرده، دارد طالع توله سگ هایش را هم میبیند.

3»آدم خو آبه دینه ور زنه.

بی گدار به آب نزن ، اول گز کن بعد پاره کن یا گز نکرده پاره نکن.

4»آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه.

گیر غضب و بی مهری خدا بیفت دون همتی آدم گدا صفت نیفت.

5»آدم خر ببه ، گیرفتار خر نبه.

آدم خودش خر بشه بهتره تا که گرفتار خر بشه.

6»آدم به گبه ، حیوان به لافند.

آدم حرف سرش میشود ، حیوان فقط طناب و افسار.

7» آدم چوس خور دوتا خرج داره .

خرج آدم خسیس دو برابر است.

8»آدم خو دسه شال کونه ویجا گرمه نوکونه .

آدم دست یخ کرده اش را در ک..... شغال گرم نمیکند.

از نو کیسه توقع نداشته باش.

9»آدم دیل وا وسعت بداره.

با ریسک خطر و بیم هلاک بایستی مصمم کار شد. دل آدم باید بزرگ باشه.

10»آدمه قسمته سیمرغ نتانه بردن.

قسمتی که ترا نیافریدند ـ گر سعی کنی میسرت نیست.

منبع: واژه نامه زبان گیلــکی، احمد مرعشی.

/ 2 نظر / 6 بازدید
Fall Rain

وااااااااااااااااو یه جمله کوتاه چقدر معنی داره تو گیلکی [چشمک]

نائیریکا

اوه مای گاد . [نیشخند] اینا چقدر با حال بیدن [مغرور]