/ 2 نظر / 29 بازدید
قصر آرزو

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی [گل]

tata

بلامیسرچیست؟ کلمه ایست که گیلکها بجای دوستت دارم از آن استفاده میکنند. پس تی بلا میسر