جملات زیبا برای دوست

دوستی با هر که کردم خشم مادر زاد شد،

آشیان هر جا گزیدم خانه ی صیاد شد ،

دوستی با هر که کردم مظهر نیرنگ شد ،

ظاهرش زیبا ولی در باطنش صد رنگ شد ...

/ 1 نظر / 48 بازدید
هراسه امید وار

با ما به از این باش که با خلق جهانی توت باز وحشی شدی. از طرفیک تمشک بد.