پیامک دوستانه

زندگی شاید همین باشد یک فریب ساده و کوچک آن هم از دست کسی که تو دنیا را جز با او وجز برای او نمی خواهی ...

/ 3 نظر / 5 بازدید
رهگذر

وبلاگ خوبي داريد. به سايت من هم سر بزنيد

همین نزدیکی ها

.-. به سراغ من اگر می آیید. پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است. پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدک هایی است که خبر می آرند از گل واشده در دورترین بوته خاک روی شن ها هم نقش سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تاریکی سایه نارونی تا ابدیت جاری است به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من سروده سهراب سپهری _\|:/

بهار

سلام خواهش000000 وبلاگت$$$$$$_________________ ____ _____$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ .__...؟.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_".____."_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, ".__,"_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$سلام@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*آپم_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$بدو __.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___بيا*$$$$$$$$$$*__ *",, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**"____________**"$$***,, ____,;"*___"_.*__________________*___ "*,, خیلی عالیه [فرشته]