جملات زیبا مهربانی

مهربانی را در نگاه منتظر کودکی دیدم که آبنباتش را به دریا انداخت تا آب شیرین شود ... قلب

/ 2 نظر / 20 بازدید
زاغچه

خیلیییییییییییییییی ناز بود. راستی مرسی توهم اومدی. اما این شعر رو دست کم نگیرا ماله زنه حافظه

ناشناس

[گل][][قلب][قلب][قلب][گل]