پیامک طنز و جدید

به یه مرده میگند: ماشینت چه رنگیه ؟

میگه:نوک مدادی.

میگند:دروغ نگو ماشینت قرمزه!

میگه مگه نوک مداد قرمز نداریم!!!

/ 1 نظر / 26 بازدید
^-^

[خنده] واقعا؟راسشو بگو خودت به این جک خندیدی؟