پیامک زیبا و ناب

امده ایم که با زندگی کردن  قیمت پیدا کنیم ، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم . . .

/ 3 نظر / 27 بازدید
درخندک

سلام کجائی؟ اومدم از شما خدا حافظی کنم!!!!!!!![گل][خداحافظ]

فائزه

گل اگر خار نداشت دل اگر بی غم بود اگر از بهر پرستو قفسی تنگ نبود زندگی عشق اسارت قهر آشتی همه بی معنا بود ____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣_______________________♣ ____ ♣ __________________ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ ________________ ♣♣ _________________ ♣♣ __________________ ♣♣ _________________ ♣♣

مینو

متن اثرگذاری بود