جملات زیبا درباره بی وفایی

هــر چـــی تــلـــخــی بــود امــتــحــان کــردم ولـــی دیــدم هــیــچ چــی تــلــخ تــر از نــدیــدنــت نــیــســت...!
/ 0 نظر / 28 بازدید