جملات زیبا درباره تنهایی

ای که در فصل خزان بینی مرا با پشت خم ،

این زمستان را مبین ، ما هم بهاری داشتیم

/ 1 نظر / 18 بازدید
هراسه امید وار

نوش دارویم بودی روزی.تو اگه خودت و همه عالم هم یک صدا شوید که خزانتان اغاز شده. من باور نمکنم. تو برام همواره بهاری هستی زیبا وتغیرت ماه به ماه است نه فصل به فصل. ماه دیگر باز با فروردین شروع می کنی.وبا یک ابخند مان سال تحویل می شود. خودت را دست کم نگیر گه من به پشتوانه خاطرات تو هنوزم با طراوتم.