جملات زیبا انسان بودن

خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشواراست چه زجری میکشد آن کس که انسان است واز احساس سرشار است

/ 1 نظر / 30 بازدید
رضا

خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد . زرتشت