جملات پشت کامیونی

همه از من میترسن ، من از نیسان آبی

 

عاشق بی انتظار مادر

 

علم بهتر است یا ثروت؟ ، هیچکدام فقط ذره ای معرفت !

 

دا کر سی چنت بی. (یعنی مادر پسر برای چی خواستی؟)

 

 

ناز نگات قشنگه!

 

تند رفتن که نشد مردی / عشق است که برگردی

 

هر کجا محرم شدی -چشم از خیانت باز دار /  -چه بسا محرم با یک نقطه مجرم میشود،

 

 

 

زندگی بر خلاف آرزوهایم گذشت.

 

داداش جان به خاطر اشک مادر یواش!

 

افسوس همه اش افسانه بود!

 

من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم /

من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم.

 

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن /

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن!

 

بمیرد آنکه غربت را بنا کرد  /

مرا از تو، ترا از من جدا کرد

 

برگ از درخت خسته می شه پاییز فقط یه بهانه است

 

در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند ،

من بیچاره دنبال مرد می گردم

 

رفاقت قصه تلخی است که از یادش گریزانم

 

روی قلبم نوشتم ورود ممنوع ، عشق آمد گفتم بیسوادم!

 

تو هم خوبی!

 

سر پایینی پرنده ، سر بالایی شرمنده

 

بخاطر دلم  .... ولم !

 

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمد مادر

 

دلم دادم بری باهاش حال کنی ، 

نه که بری جیگرکی بازکنی !!

 

تو رو اگه من نشورم کی میشوره ( عروسکم )

 

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم ،

من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم!

 

ای آسمون کبود ، واسه همه بود واسه ما نبود؟؟؟؟

/ 1 نظر / 29 بازدید
ashraf

خیلی قشنگ بود****