جملات زیبای فرانسوی

لامارتین شاعر فرانسوی میگوید: تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم.

محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا.

/ 2 نظر / 5 بازدید

خیلی قشنگ بود

سلام چه خوب بود متن اصلی را هم به زبان اصلی می گذاشتید