جملات زیبا عذرخواهی

چقــــــــــدر ضعیف هستند و البته کوچک، آنهایی که وقتی اشتباه می کنند ،نه توانایی اقرار به اشتباه را دارند و نه قدرت عذر خواهی . اسمش را می گذارند غرور و به آن افتخار می کنند. چه حقیرند و چه حقیرانه رفتار می کنند...

/ 1 نظر / 6 بازدید
پگاه

عکس فوق العاده زیبایی بود.متشکرم[گل]