جملات زیبا دام

تا بال و پرم بود ز دامم نرهاندی

امروز رهاندی که مرا بال و پری نیست...

/ 1 نظر / 43 بازدید
قصر آرزو

سلام دوست عزیزم آمار زمین مجازی هستش مجاز اندر مجازست عالم ما خیالی بیش نیست اندر سرما چورستیم عاقبت از این توهم جهانی دیگر اید در برما [گل]