جملات زیبا زندگی

از بزرگی پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟

فرمود چهار اصل ....

دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم

دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم

دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم

دانستم که پایان کارم مرگ است پس محیا شدم ...


/ 2 نظر / 20 بازدید
امید مجاهد

جمله شما یکی از احادیث امام صادق(ع) هست . لطفا اصلاح کنید تشکر