جملات کوتاه ناب

به دکتر شریعتی گفتن استاد ، سیگار طول زندگی ادم رو کوتاه میکنه . دکتر در جواب گفت : من به عرض زندگی فکر میکنم . . .!

/ 1 نظر / 46 بازدید