ضرب المثل های زیبای گیلکی

اگه بدانی می حال زاره ، تی کون تومان کنی دکفی به صارا.

اگر از حال زارم خبر داشته باشی ، شلوارت را درمی آوری و سر به صحرا میگذاری.

2اسب ِ ره خاش فوکونه ، سگ ِ ره واش.

جلوی اسب استخوان می ریزد ، جلوی سگ علف.

هر کاری که میکند اشتباه ، و از روی نادانیست.

3از لاغری ماهی خوشک غازیان ِ مانه.

از بس که لاغر است ، شبیه ماهی خشک غازیان است.

ز دولتی بج سوررفم آب خوره.

به لطف برنج ، علف هرزهم سیراب میشود.

5از حاج حاجی ام کرایه خانه فیگیره.

از روی خساست از چلچله هاهم کرایه می گیرد.

6از او تومان بکندانه.

از آن پاچه ور مالیده هاست.

7ا پیله گی آدم ، لاره تورب ِ مانه .

آدم به این گُندگی همچون ترُب بی بو و خاصیت است.

بدرد هیچ کاری نمی خورد.

8از عسل شیرین تر تریاک موفته .

تریاک مفت از عسل شیرین تر است.

9از گول چی بیدئیم تا از گولابش بیدینیم .

از گل چه خیری دیده ایم تا از گلابش ببینیم.

10اگه تو شنبه ای من چهارشنبه یم.

اگر تو زرنگی من از تو زرنگ ترم.

منبع: واژه نامه زبان گیلکی ، احمد مرعشی.

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
آقارضا

امروز کلی شادم کردی،موفق باشی