جملات زیبای زندگی

زندگی شما از مجموعه عادات شما تشکیل یافته است هر چه عادات شما بهتر و نیکوتر باشد، زندگی شما هم عالیتر و زیباتر خواهد بود، بکوشید بعاداتی معتاد شوید که مایلید بر زندگی شما حکم فرما باشد.

 

هاکلی

/ 1 نظر / 5 بازدید
کافه چی

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند . اُرد بزرگ س لام ...و مواظب دلت باش [گل]