جملات زیبا دوست ناباب

وقتی یه بار ازدوست نا اهل ضربه می خوری درست مثل این می مونه که با ماشین بهت زده و داغونت کرده ولی وقتی می بخشیش درست مثل این می مونه که بهش فرصت دادی تا دنده عقب بگیره و دوباره از روت رد بشه تا مطمئن بشه چیزی ازت نمونه ...

/ 0 نظر / 24 بازدید