جملات زیبا

روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم. واقعیت خندهدارترین لطیفه دنیا است.

تنها کسی که با من درست رفتار میکند خیاطم است که هر بار که مرا میبیند، اندازههای جدیدم را میگیرد؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیدهاند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

 عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر میکنند. من با یکی - دو بار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم !

مرد خردمند سعی میکند خودش را با دنیا سازگار کند و مرد نابخرد اصرار دارد که دنیا را با خودش سازگار کند. بنابراین کلیه پیشرفتها بستگی به تلاشهای مرد نابخرد دارد !

اگر وقت کافی باشد هر چیزی برای هر کسی دیر یا زود اتفاق میافتد.

در زندگی دو تراژدی وجود دارد: اینکه به آنچه قلبت میخواهد نرسی و اینکه برسی!

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند، خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را!

وقتی چیزی خنده دار است با دقت در آن حقیقتی پنهان را جست و جو کنید!

       

/ 1 نظر / 30 بازدید
یکی از زمینیا

جالب بود. گاهی اوقات که اوج ناامیدی آدمه خیلی بهش کمک میکنن.مرسی. راستی دوست دارم باهاتون تبادل لینک کنم. اگه خواستین بهم بگین.[لبخند]