جملات زیبا امید و آرزو

گاه آنقدر غرق آرزوهایت هستی که فراموش می کنی خودت آرزوی کسی هستی...

/ 5 نظر / 23 بازدید
رحمت

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند برای شاپرک های باغچه ی خانه ات دعا می کنم که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند

رحیمی

باتشکر از جملات زیبایتان

ققنوس&سیمرغ

خدايا، هر خوي ناپسند مرا پسنديده، و هر عيب مرا كه موجب سرزنش من است نيكو گردان، و هر فضيلت كامل نگشته‌ي مرا به كمال رسان. خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و كينه‌ي دشمنان مرا به مهر مبدّل كن، و رشك ستمكاران را به محبت، و بدگماني بندگان شايسته را در حقِ من به اطمينان، و دشمني نزديكان را به دوستي، و پيوند گسستنِ خويشان را به پيوستن، و روي بر تافتنِ نزديكان را به ياريگري، و دوستي دوستانِ دروغين را به عشق خالصانه، و ناسازگاري رفيقان را به معاشرت نيك، و تلخيِ ترس از ستمگران را به شيرينيِ ايمن ماندن از ستم ايشان. خدايا، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در برابر آن كس كه بر من ستم مي‌كند، توانايي ده، و در مقابل آن كس كه با من به ستيز برخاسته، زبانِ گويا بخش، و بر آن كه با من دشمني مي‌ورزد، پيروزي ده، و در برابر آن كس كه مرا مي‌فريبد، چاره سازي عنايت كن، و در برابر آن كس كه مرا زبونِ خود م‌خواهد، نيرومند گردان. توانم ده كه دروغ آن كس را كه بر من عيب مي‌گيرد، آشكار كنم، و از دستِ آن كس كه در پي آزار من است، رهايي يابم، و توفيقم ده تا از كسي فرمانبري كنم كه مرا به راه راست مي‌برد، و در پيِ كسي روم كه مرا به جادّه‌ي

یاسی

ممنون خیلی خوب بودن.