جملات زیبا وسوسه

مالکیت اشیاء از وسوسه های فرهنگ ما است. آنچه را که مالک آن هستیم در اختیار خود می دانیم و احساس می کنیم که از این راه به شادکامی می رسیم. این تصور، توهمی بیش نیست.((ریچارد فوستر))

/ 0 نظر / 27 بازدید