جملات عاشقانه و زیبا

حتم دارم کارگران در تمام جاده ها مشغول کارند! همه راه هایی که تو را به من میرسانند در دست تعمیرند! اگر نه تو حتما می آمدی...!

/ 0 نظر / 29 بازدید