کوچکی دنیا

بزرگی گفت:اگر خواهی کوچکی دنیا بدانی بنگر که به کام چه کسی ست.

 

این چرخ که دیرینه بسی می گردد

                     بر کامه ی هر بوالهوسی می گردد

                                    خواهی که حقارت فلک دریابی

                                                بنگر که به کام چه کسی می گردد!

 

کشکول شیخ بهایی .ص ۴۶۵

http://negarine106.blogfa.com/

/ 0 نظر / 47 بازدید