جملات زیبا چرا

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟

من خواب چیزهایی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟

جرج برنارد شاو

/ 0 نظر / 21 بازدید