اس ام اس جملات قصار

http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2010/08/charli-chaplin.jpg

> اگر روزی خیانت دیدی ، بدان که قیمتت بالاست .

 

> حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

 

> از دشمن خود یکبار بترس و  از دوست خود هزار بار .

 

> نقاش کامل آنست که از هیچ برای خود سوژه بسازد .

 

> خوشبختی  فاصله  این بدبختی  تا بدبختی دیگر است.

 

> حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است .

 

> ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو .

 

> انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد .

 

> بزرگ ترین الماس جهان آفتاب است،که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد .

 

> درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید