نکته های کوچک زندگی

کتاب نکته های کوچک زندگی

 

ترجمه ای از کتاب    life little instructions

 

اچ جکسون براون  

 

 پسرم، چگونه می توانم کمکت کنم که ببینی؟ بیا تو را روی دوشم بنشانم. آن وقت دورتر از من می بینی.

 

آن وقت به جای هردومان می بینی. حالا تو به من بگو چه می بینی؟

 

- هر روز به سه نفر اظهار ادب کن.

 

- در خانه یک حیوان نگه دار.

 

- دست کم سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشاکن.

 

- سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار.

 

- با صمیمیت دست بده.

 

- در چشم دیگران نگاه کن.

 

- از عبارت »متشکرم « زیاد استفاده کن.

 

- از عبار ت »خواهش می کنم « زیاد استفاده کن.

 

- نواختن یک ساز را یاد بگیر.

 

- در حمام آواز بخوان.

 

- در هر بهار گلی بکار.

 

- کمتر از درآمدت خرج کن.

 

- اتومبیل ارزان قیمت سوار شو، اما بهترین.

 

- خانه ای را که در توان داری بخر.

 

- کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی.

 

- خود را و دیگران را ببخش.

 

- از نخ دندان استفاده کن.

 

- بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد.

 

- هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری، درخواست ارتقاء کن.

/ 0 نظر / 15 بازدید