پیامک و اس ام اس گیلکی

کاش کلاجی بودم روی پرتقال دار تو با رزین به من سنگ میزدی و من در کشه تو میمردم !

کاش من کشکرتی  بودم بر روی للیک دار مینشستم و تو با تفنگ مرا میزدی و من در کشه تو می افتادم.!!

کاش من کلاج کشکرتی بودم و در آسمان عشق تو بال بال میزدم و تو مرا با رزین چو میزدی و من در کشه تو می افتادم !!!

/ 0 نظر / 24 بازدید