راه‌ورسم دوست داشتن

     

راه‌ورسم دوست داشتن هرچیز این است که احتمال از دست دادنش را بپذیری. / گیلبرت کیت چسترتون
/ 1 نظر / 14 بازدید
گندم

کمی ارامتر سکوت کن صدای ی تفاوتیهایت ازارم میدهد برای منکه دیریست منتظر حضور سبزت در زندگانیم هستم دریاب مرا گیله مرد همه حرفایی که زدی حرفای دل منه که داره تو قاب دلم خاک میخوره نمیتونم بیانشون کنم