سر به بالا کنیم

آسمان را می بینیم

سر به زیر کنیم

دل را می بینیم

و هر دو راهی به سوی مقصد اند

وبلاگ زمان بی کرانه ...

جملات زیبا گیله مرد