به گیله مرد میگم : تعجب میکنم که ما همیشه بیشترین مدالها رو در رشته هایی بدست میاریم که کمترین سرمایه گذاری مالی رو در اون انجام دادیم !

لبخندی میزنه و میگه : پول هیچوقت نتونسته کار عشق رو انجام بده !

...........

کاش جایزه ورزشکاری که چهارسال زحمت کشیده و با گرفتن مدال پرچم ایران رو برافراشته و نامش رو در دنیا طنین انداز کرده و باعث شادی میلیونها ایرانی شده از درآمد یک فصل یک بازیکن معمولی فوتبال بیشتر بود !

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد