جملات زیبا گیله مرد

دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا - گیله مرد

جملات زیبا حسین پناهی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
 

به قول حسین پناهی:

می دانی ، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است" و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی، دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی، در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند، آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند ...

نویسنده : حسین پناهی

منبع : وبلاگ بچه درسخون

جملات زیبا گیله مرد


 
 
جملات زیبا حسین پناهی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
 

می خواهم برگردم به روزهای کودکی

آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود .

 عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد

بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود ...

بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند .

تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.

تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود

و معنای خداحافـظ، تا فردا بود ... !

نویسنده : حسین پناهی

منبع : وبلاگ هرچه دل

جملات زیبا گیله مرد 
 
جملات زیبا حسین پناهی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠
 

 

مگسی را کشتم

نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد است

ونه چون" نسبت سودش به ضرر یک به صد "  است

طفل معصوم به دور سر من میچرخید

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه مشهورش، تا به آن حد گندم!

ای دو صد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

مگسی را کشتم ...

جملات زیبا گیله مرد


سراینده : مرحوم حسین پناهی

منبع : وبلاگ گل گندم


 
 
جملات زیبا حسین پناهی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
 

به دنیا می آییم ،
عکس ِ یک نفره می گیریم !

بزرگ می شویم ،

عکس ِ دو نفره می گیریم !

پیر می شویم ،

عکس ِ یک نفره می گیریم …

و بعد

دوباره باز
نیستیم …

” حسین پناهی “