شبی از سوز دل گفتم قلم را ،

بیا بنویس غمهای دلم را ،

قلم گفتا برو بیمار عاشق ،

   ندارم طاقت این بار غم را

شاعر : ؟؟

منبع : ؟؟

جملات زیبا