جملات زیبا گیله مرد

دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا - گیله مرد

پیامک و جملات فلسفی زیبا درباره زنان
نویسنده : گیله مرد - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
 

زن وقتی دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .

'الفونوس دوده'

 

اختلاف زن و مرد در این است که مردان همیشه آینده را می نگرند و زنان گذشته را به خاطر می آورند .

 'استفان فورس'

 

زن مخلوقی است که عمیق تر می بیند و مرد مخلوقی است که دورتر را می بیند . عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است .

 'گرابه'

 

زنها هرگز نمی گویند تو را دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته

'ای .رو شفوکو'

 

زنها دو وقت گریه می کنن : ?- وقتی فریب می خورن ! ?- وقتی می خوان فریب بدن

 

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش...

 'شکسپیر'

 

 

زنهایی که به دنبال برابری با مردها هستند آرزوی بسیار کوچکی دارند

'تیموتی لیری'

 

شما خیلی مردهای باهوش را می شناسید که با زنهای کودن ازدواج کرده اند ، ولی هرگز زن باهوشی را پیدا نمی کنید که با مرد کودنی ازدواج کرده باشد

'اریکا جانگ'