جملات زیبا گیله مرد

دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا - گیله مرد

جملات زیبا دوست داشتنی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
 

اصــولا آدم هـایی که ارزش دوسـت داشـتـه شـدن را نـدارنـد درسـت هـمـان آدم هـایـی هـسـتـنـد کـه مـا مُـصـرانـه سـعـی مـی کـنـیـم دوسـتـشـان داشـتـه باشـیـم…! ایـن قـانـون نـیـازی بـه اثـبـات نـدارد ...