جملات زیبا گیله مرد

دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا - گیله مرد

ضرب المثل های زیبای گیلکی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

ـ ای تا کفش لنگه بیافته ، واپرسه چیره مردوم پابرانده گردیدی .

یک لنگه کفش پیدا کرده ، می پرسد ، چرا مردم پابرهنه راه می روند .

وای به روزی که گدا معتبر شود .


2ـ ای تا نوخورمکا واترسن ، ای تا پا نوشورمکا .

یکی از آدمی که می گوید نمی خورم باید ترسید ، یکی از آدمی که می گوید پا نمی شویم .


3ـ ای دسگی فاده ، دو دسگی فاگیره .

با یک دست می دهد ، با دو دست می گیرد .


4ـ ای نفر شین به طشت خوره ، ای نفرشین به پشم .

یکی را ز ماهی رساند به ماه / یکی را زمه اندر آرد به چاه ( سعدی )


5ـ اونی پاماله ، تی تابوته .

جای پای او قد تابوت توست .


6ـ اون دیمیزه تره آب بره .

او بشاشد، آب ترا می برد .


7ـ انی گوسره ، گرم باد دمه .

روی گُهش ، باد گرم می وزد .

خودش را خیلی دست بالا گرفته .


8ـانــه دهنه دبدی ، انــه کون به حرف آیه .

دهنش را هم ببندی ، از بس که پر حرف است ، از ماتحتش به حرف خواهد آمد .


9ـ اما ن امی پـئـره سوفره بیده ایم .

ما رنگ سُفره پدرمان را دیدیم.

از اسب افتاده و از اصل نیفتاده .


10ـ او وخت کی روبار کله آب دبو ، اما چور بیم ، هسه کی ده چور اندر چوریم .

آنوقتی که همه دارا بودند ما فقیر بودیم ، حالا که دیگر فقیر اندر فقیریم .


منبع: واژه نامه زبان گیلکی ، احمد مرعشی

منبع : رادوار