جملات زیبا گیله مرد

دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا - گیله مرد

جملات زیبا درباره زنان
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

بدگویی از زنان، کاری ابلهانه ، سبک، نامنصفانه و مبتذل است ؛ زیرا زنان کمتر از مردان بدی کرده اند.                ارل چستر فیلد

زن عمیقتر می بیند و مرد دورتر ، عالم برای مرد قلبی ست و قلب برای زن عالمی .                             کرابه

خیلی ممنونم که زن نشدم ، چون در اینصورت مجبور بودم با مردی ازدواج کنم !                                              ؟؟

زن دانا به مرد الهام میدهد ، زن زیبا مرد را مفتون می سازد ، ولی زن مهربان مرد را تصاحب می کند .                     ؟؟

زیان بی وفایی زن ، بیش از زیان بی وفایی مرد است، از این رو قانون پاکدامنی در مورد زن سخت گیر تر است .          دیوید هیوم

درجات ترقی یک ملت در حیات اجتماعی منبعث از احترام به زن است .                 گراتوآر

اگر زنی در چهل سالگی هنوز جوان است به این دلیل است که شوهرش او را هنوز هم عاشقانه دوست دارد .                       جرد برنارد شاو

زن بزرگترین آژانس خبری است ؛ چون دایم دستگاه گیرنده " گوش " و پخش کننده " زبانش " کار می کند.                          اچ جی ولز

جملات زیبا گیله مرد