قرن‌ ها است که زنان
به مثابه آیینه درشت‌ نمای،
این امکان را برای مردان فراهم آورده‌ اند
تا خود را دوبرابر بزرگ‌ تر از آن‌ چه هستند، ببینند ..

 گوینده : ویرجینیا وولف

 

 روز دختر بر تمامی دختران ایران زمین مبارک و فرخنده باد...

 بخاطر اعتماد بنفسی هم که در طول تاریخ به ما دادید، متشکریم ... نیشخند

جملات زیبا گیله مرد