اون روزها ، وقتی دانش آموز بودیم ؛

  یکی از ترسناک ترین جملات دنیا ، این بود که :

 "  یه برگه از کیفتون بیارید بیرون "

 

 

منبع : با یه سر سوزن تغییر از  وبلاگ مینی خان

 

 

جملات زیبا گیله مرد