انتهای شب،‎ ‎نگرانی‎ ‎هایت را‎ ‎به‎ ‎خدا بسپار‎ ‎و آسوده بخواب.

خدا بیدار است...

Tumblr_lkk6w73j1k1qb8nvjo1_500_large