گاهی ... ،

آری ، گاهی هزار وبلاگ هم که عوض کنی و به هزار نام مستعار هم که بنویسی ، باز هم سنگینی حرفهایی را در دلت حس خواهی کرد، حرفهایی که نه می توانی به کسی بگویی و نه اینکه آنرا بنویسی ...

به قول گیله مرد : گفته ها ، قطره ای از دریای نگفته هاست ...

نمیدانم شاید باید چاهی پیدا کرد ...

وبلاگ یک گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد