جملات زیبا گیله مرد

دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه - دنیای پیامک و جملات زیبا - گیله مرد

آشنائی با ضرب المثلهای گیلکی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

1»آب مرا نشه سیا کلاچه سیفیده کودن.

کلاغ سیاه را با آب نمی توان سفید کرد؛ ننگ با رنگ پاک نمیشود.

2»آخوند موفته بیده ، کرا خو ساکودانی رم سرکیتاب واکونه.

آخوند مفت پیدا کرده، دارد طالع توله سگ هایش را هم میبیند.

3»آدم خو آبه دینه ور زنه.

بی گدار به آب نزن ، اول گز کن بعد پاره کن یا گز نکرده پاره نکن.

4»آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه.

گیر غضب و بی مهری خدا بیفت دون همتی آدم گدا صفت نیفت.

5»آدم خر ببه ، گیرفتار خر نبه.

آدم خودش خر بشه بهتره تا که گرفتار خر بشه.

6»آدم به گبه ، حیوان به لافند.

آدم حرف سرش میشود ، حیوان فقط طناب و افسار.

7» آدم چوس خور دوتا خرج داره .

خرج آدم خسیس دو برابر است.

8»آدم خو دسه شال کونه ویجا گرمه نوکونه .

آدم دست یخ کرده اش را در ک..... شغال گرم نمیکند.

از نو کیسه توقع نداشته باش.

9»آدم دیل وا وسعت بداره.

با ریسک خطر و بیم هلاک بایستی مصمم کار شد. دل آدم باید بزرگ باشه.

10»آدمه قسمته سیمرغ نتانه بردن.

قسمتی که ترا نیافریدند ـ گر سعی کنی میسرت نیست.

منبع: واژه نامه زبان گیلــکی، احمد مرعشی.


 
 
ضرب المثل های زیبای گیلکی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

اگه بدانی می حال زاره ، تی کون تومان کنی دکفی به صارا.

اگر از حال زارم خبر داشته باشی ، شلوارت را درمی آوری و سر به صحرا میگذاری.

2اسب ِ ره خاش فوکونه ، سگ ِ ره واش.

جلوی اسب استخوان می ریزد ، جلوی سگ علف.

هر کاری که میکند اشتباه ، و از روی نادانیست.

3از لاغری ماهی خوشک غازیان ِ مانه.

از بس که لاغر است ، شبیه ماهی خشک غازیان است.

ز دولتی بج سوررفم آب خوره.

به لطف برنج ، علف هرزهم سیراب میشود.

5از حاج حاجی ام کرایه خانه فیگیره.

از روی خساست از چلچله هاهم کرایه می گیرد.

6از او تومان بکندانه.

از آن پاچه ور مالیده هاست.

7ا پیله گی آدم ، لاره تورب ِ مانه .

آدم به این گُندگی همچون ترُب بی بو و خاصیت است.

بدرد هیچ کاری نمی خورد.

8از عسل شیرین تر تریاک موفته .

تریاک مفت از عسل شیرین تر است.

9از گول چی بیدئیم تا از گولابش بیدینیم .

از گل چه خیری دیده ایم تا از گلابش ببینیم.

10اگه تو شنبه ای من چهارشنبه یم.

اگر تو زرنگی من از تو زرنگ ترم.

منبع: واژه نامه زبان گیلکی ، احمد مرعشی.

 


 
 
ضرب المثل های زیبای گیلکی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

ـ ای تا کفش لنگه بیافته ، واپرسه چیره مردوم پابرانده گردیدی .

یک لنگه کفش پیدا کرده ، می پرسد ، چرا مردم پابرهنه راه می روند .

وای به روزی که گدا معتبر شود .


2ـ ای تا نوخورمکا واترسن ، ای تا پا نوشورمکا .

یکی از آدمی که می گوید نمی خورم باید ترسید ، یکی از آدمی که می گوید پا نمی شویم .


3ـ ای دسگی فاده ، دو دسگی فاگیره .

با یک دست می دهد ، با دو دست می گیرد .


4ـ ای نفر شین به طشت خوره ، ای نفرشین به پشم .

یکی را ز ماهی رساند به ماه / یکی را زمه اندر آرد به چاه ( سعدی )


5ـ اونی پاماله ، تی تابوته .

جای پای او قد تابوت توست .


6ـ اون دیمیزه تره آب بره .

او بشاشد، آب ترا می برد .


7ـ انی گوسره ، گرم باد دمه .

روی گُهش ، باد گرم می وزد .

خودش را خیلی دست بالا گرفته .


8ـانــه دهنه دبدی ، انــه کون به حرف آیه .

دهنش را هم ببندی ، از بس که پر حرف است ، از ماتحتش به حرف خواهد آمد .


9ـ اما ن امی پـئـره سوفره بیده ایم .

ما رنگ سُفره پدرمان را دیدیم.

از اسب افتاده و از اصل نیفتاده .


10ـ او وخت کی روبار کله آب دبو ، اما چور بیم ، هسه کی ده چور اندر چوریم .

آنوقتی که همه دارا بودند ما فقیر بودیم ، حالا که دیگر فقیر اندر فقیریم .


منبع: واژه نامه زبان گیلکی ، احمد مرعشی

منبع : رادوار


 
 
ضرب المثل های زیبای گیلکی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 
اسب ِ ره خاش فوکونه ، سگ ِ ره واش.
جلوی اسب استخوان می ریزد ، جلوی سگ علف.

اینه مچه سر کور مگز وازکونه
روى لبش, مگس کور پرواز مى‌کند.


آخر (کولک- مرغانه) امه سر دشکنى؟!
آخر (تخم مرغ کرچ) را بر سر ما شکستى؟!آخر کاسه و کوزه ها را به پاى ما شکستى؟!از لاغری ماهی خوشک غازیان ِ مانه.
از بس که لاغر است ، شبیه ماهی خشک غازیان است.

(شکسته- پورد) بى بخت آدمون رفا نای.
(شکسته – پل) پل شکسته منتظر آدمهاى بدبخت است.


دریا بزا کنده یا مانه!
یعنی انسان ساحل نشین و بچه دریا همانند کندهء درخت محکم و پابر جاست!

خدا -خره شاخ فاندا، مار ه میجک!
خدا به خر شاخ نداد، به ما ر مژه!

خدا خره شناختی اونه شاخ فاندا.
خدا خرو می شناخت بهش شاخ نداد


ز دولتی سر بج سوررفم آب خوره.
به لطف برنج ، علف هرزهم سیراب میشود.

آش تا درآسان، پلا تا خوراسان.
قوت آش تا استانیه در و برنج تا خراسان.


ایبار کو سره شه ایبار مو سره .
کنایه از شخصی که در کارهایش اختلاف زیادی وجود دارد.

از حاج حاجی ام کرایه خانه فیگیره.
از روی خساست از چلچله هاهم کرایه می گیرد.

از او تومان بکندانه.
از آن پاچه ور مالیده هاست.

ا پیله گی آدم ، لاره تورب ِ مانه .
آدم به این گُندگی همچون ترُب بی بو و خاصیت است.

می سر بو بو آستانه گمج.
از حرف زدن زیادت سرم همچو ظرف سفالین آستانه ورم کرد.

بـلائی کی سردپلا مرا رفابه ، اونه گمج مرا فیشان.
بلائی که با پلو سرد رفع می شود چه بهتر که آن را با ظرفش دور بیندازی .

از عسل شیرین تر تریاک موفته .
تریاک مفت از عسل شیرین تر است.

از گول چی بیدئیم تا از گولابش بیدینیم .
از گل چه خیری دیده ایم تا از گلابش ببینیم.

اگه تو شنبه ای من چهارشنبه یم.
اگر تو زرنگی من از تو زرنگ ترم.

بمرده مرغ و دانه اوچینی ؟؟.
مرغ مرده و دانه برچینی؟؟ .

آب مرا نشه سیا کلاچه سیفیده کودن.
کلاغ سیاه را با آب نمی توان سفید کرد؛ ننگ با رنگ پاک نمیشود.

بو شو ناخوشه ره یخ باوره .
رفته برای مریض یخ بیاورد .(اوردن نوشدارو پس از مرگ سهراب)


آدم خودا گیر دکفه، گدا گیر دنکفه.
گیر غضب و بی مهری خدا بیفت دون همتی آدم گدا صفت نیفت.

آدمه قسمته سیمرغ نتانه بردن.
قسمتی که ترا نیافریدند ـ گر سعی کنی میسرت نیست.

ای دسگی فاده ، دو دسگی فیگیره .
با یک دست می دهد ، با دو دست می گیرد .

دیل ده ، بجاره گیل که نیه؟!
دل است دیگر،گل مزرعه که نیست؟!

مرغابی گوشا داره
( گوش مرغابی را دارد ) به کسانی که گوش تیزی دارن گفته میشود.

گب گبا جیگیره پیشی مایی یا .
( حرف حرف را می دزدد گربه هم ماهی را.)حرف حرف میآورد ...

گمج گیلی گیلی بوخورده خو نوخونه یبافته.
خدا در و تخته را خوب به هم جور کرده.

تی مال قایم بدار موردما دوز نگیر
مالت را درست نگه دار تا همسایه ات را دزد نگیری

آب کی سراجور شه گوزگا یم ابوعطا خوانه!
این مثل برای کنایه زدن به جاهلی که ادعای فضل میکنه گفته میشه!

آدم به گبه ، حیوان به لافند.
یعنى: آدم حرف سرش میشود ، حیوان طناب و افسار !!

آب مانستن شه ، ریگ مانستن خوجا سر ایسه.
مانند آب میرود ، مانند ریگ سر جای خود میماند!

آدم نان نداره ، ولی ایسم بداره
آدم نان نداشته باشد ولی اسم داشته باشد

چوم واگوده پیچایه منه
کنایه از ادم بی چشم و رو

سگ گه بدو شال گه بیگیر
یکی به نعل می زنه یکی به میخ

بیبیشته مرغ پادره
کنایه از ادم زور گو

" گاب دکفته بازاره" منه!!
به مکانی گفته می شود که شلوغ و هرج و مرج باشد


پیچا منسن اونه بو گنه
اگاه شدن از وقوع یک اتفاق - شصتش خبر دار می شه

مایی آزاد تی صحراتان گرده
دریا میین دنبال کولی پیسکی گردی؟
واگردان:(ماهی ازاد دم دستته میری دریا دنبال بچه ماهی)

الوخ سر کیجکایه نره ماده بدرنشه
واگردان :(وقتی بازشکاری بیادنمیگه این جوجه نره یا ماده؟)

سگ سگا بوخوره طاعون آیه؟
وقتی سگ لنگ سگو بخوره بدون که بیماری طاعون اومده

ملای خانگی صدق ناره
هیچ ملایی نمی تونه بروبچه های خودشو مداواکنه
(ملا کسی راگویندکه سرکتاب بازمیکندرمل واسطرلاب وجن گیری وضدچشم زخم)

خاکا-آشو کن خاکاخوسرفوکنه
(هرکس خاک هوامیکنه اول خودش خاک برسرمیشه)

کولکاپیس-باز بامو- هو دونه پیس
(خوپوسه که چینه رو قهرکرده بودبازبامنت اومددنبالش)

خربه خو منت
کسی که با اصرارزیاد دیگران آشتی نمیکنه-
-ولی همه رفتاروکردارش پرازالتماسه برای آشتی

عی لنگه آغوذ-عی لنگه انار
کسیکه مثلا"کت پوشیده وکراوات زده-اما بجای شلوار-پیژامه پوشیده
دوچیزی که باهم جوردرنمیان وهیچ همخوانی ندارند

فگ وفیچ الوخا داره--واز گالنگناکنه
تیپش به بازوکرکس میخوره ولی ادای طاووس وخروس وحشی درمیاره

تی دروغ -خشکه مرغا---بپا داره
(ازدروغایی که میگی مرغ کباب شده زنده میشه)


وقتی ماشا اوسانی-دوزده پیچا--خوحساب کارا کنه
(وقتی انبررا برمیداری-گربه دله دزد-حساب کارخودشه میکنه)

اگر تی لو بداره--می لو خبرا----هرگز فونوکونه موشته هاندورا
اگر بوته کدوی شما ازبوته کدوی ما خبرداشت همان بار--نارس وآفت
زده رو هم بعمل نمی آورد
یا اگرازبدبختی ماخبرداشتی بدبختی خودت رو -رو نمیکردی
غم شما درمقابل غم ما--اصلا" بحساب نمیاد

سگ خو سله سر--زور داره
سگ توی سگ دانی صاحبش که خوابیده خیلی احساس قدرت میکنه

تی آبا بیدین--- تی پاچا بوجورا کش
اول نگاه کن ببین رودخانه چقدر آب داره--بعدلنگه شلوارت رو همانقدربالا بزن

بستا اب بوبورد-------غورق بشکست
هرکی هرکی شد---خرتو خرشد---
منبع :http://balasbaneh.epage.ir

 
 
آشنائی با ضرب المثل های گیلکی 5
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

1ـ بی خیر ، چوماچا سگه مانه، هم خانخایه گیره هم بیگانه .
مثل سگ "چوماچا"( روستائی در گیلان) هم صاحبخانه را میگیرد و هم بیگانه را.

2ـ بیشتاوسی شکمدار زنای گیل خوره ، اما نه هر گیلی.
شنیده ای زن حامله گلِ می خورد اما نه هر گلِی.
شنیدن کی بود مانند دیدن.

3ـ بیعاره گابه کون َ تورب فوخاستیدی ، خوسره واگردانه اونَ ولگَ بوخورد .
به ماتحت گاو تنبل ترُب فرو کردند، سربرگرداند و برگش را خورد.

4ـ پارسال فوکودیم گیلَ سر، ایمسال فوکونیم دیلَ سر .
پارسال غم و غصه ها را می ریختیم روی گِل ، امسال می ریزیم روی دِل .

5ـ پالان دوج خو تُخمه درزن نزنه .
پالان دوز به بیضهً خودش سوزن نمی زند.
آدم عاقل مُشت به نیشتر نمی زند .

6ـ پلا از شکم دواره ، مُحبت از دیل دنواره .
پلو از شکم می گذرد ولی محُبت از دل نمی رود .

7ـ پول بوشو کوتر بوشو آی وای می کوترزاکان .
پولم رفت ، کبوترم رفت، وای بر حال جوجه کبوترهایم .

8ـ پیچا کی پیره به ، به ایشپتکا ، گیله مرد کی پیره به ، تازه به کدخُدا.
گربه که پیر میشود ، میشود گربه پیره . مرد روستائی گیلان که پیر میشود ، تازه میشود کدخُدا.

9ـ پیربازارَ رنگَ نیده ، بادکوبه گبه زنه .
رنگ پیربازار( نام شهری در حومه رشت ) را ندیده ، از سفر باکو تعریف میکند .

10ـ پیله دریا اگر خو کونَ صدایا بیشتوه ، انَ دیل ترکه.
دریا اگر صدای خروش خودش را بشنود ، دلش از ترس می ترکد.
بی خبر شاد و با خبر فسرده است .
منبع:واژنامه زبان گیلکی از مرحوم احمد مرعشی.
منبع : رادوار


 
 
ضرب المثل های زیبای گیلکی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

- انــی لـحـاف تـازه بـوسـته.
تجدید فراش کرده . کارش جور شده. نانش در روغن افتاده.

2- بــاد خــوره کــخ دیــرینــه.
نخور و خسیسی که باد می خورد و کف می ریند.

3- باره خــر بــره ، گوزه کی کونه ؟ یابــو.
بار را خر می برد و گوزش را یابو در می کند.
که رنج بار با گاو است و آید ناله از گردون.

4- بج بجه دینه رنگ اوسانه ، آدم آدمه دینه فند اوسانه .
برنج برنج را می بیند رنگ برمی دارد ، آدم آدم را می بیند فن( زرنگی ، مردرندی ) بر میدارد ( یاد می گیرد).

5- بـلائی کی سردپلا مرا رفابه ، اونه گمج مرا فیشان.
بلائی که با پلو سرد رفع می شود چه بهتر که آن را با ظرفش دور بیندازی .

6- بمرده مرغ و دانه اوچینی .
مرغ مرده و دانه برچینی .
خر لنگ و بار شیشه .
کلاغ و بار الاغ .

7- بو شو ناخوشه ره یخ باوره .
رفته برای مریض یخ بیاورد .
رفته برای سهراب نوشدارو بیاورد.
رفت بجائی که بازگشت او سخت است .

8- بـوشو بـوشو ، تــی خـاج سره لا بنه .
برو برو ، لای تَرک خودت را بپوشان .
برو اینقدر کُرکُری نخوان .

9- باهار آیه ، سختی لاتان گوذره .
بهار میاید ، سختی لاتها می گذرد.

10- باهاره باران بوخوره می سرو می ورزا سره
پائیز باران بوخوره می سگ و می زن ماره سره.
باران بهار بخورد توی سرمن و سر گاو نر من
باران پائیز بخورد توی سر مادر زن و سر سگ من .

منبع : رادوار


 
 
آشنائی با ضرب المثل های گیلکی 3
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 

 

آشنائی با ضرب المثل های گیلکی 3

1 ـ می سر بو بو آستانه گمج.

از حرف زدن زیادت سرم همچو ظرف سفالین آستانه ورم کرد.

امی مزار سر دینرین فاتحه خوانی تی پیشکش.

به قبر ما نرین فاتحه خوانی پیشکشت.

می ره گاب گو آب بیگیفته .

برایم پاپوش دوخته ، درد سر ساخته.

انده بوگو تا تی کون به گب بایه .

آنقدر بگو تا جان از کونت در رود.

انقذه داره کی از انی دوماغ پره فیوه .

پولش از پارو بالا میرود.

6 ـ انــی بج واجور داره .

خرش می رود ، حرفش در رو دارد .

7 ـ توند بیشی گیدی بیجی ،سوست بیشی گیدی گیجی .

تند بری میگن حرام زاده ای ، سست بری میگن گیجی .

8 ـ انه دوز فاندم ببره دوساق خانه .

دزد به دستش نمیدهم تا به زندان ببرد .

9 ـ انی گاب بامو ، امی پرچین سره دیره .

از آن روزی که گاوش آمده به پرچین ما ریده قوم خویش شدیم .

10ـ انی واسخوسته آدم ، صدسال پاکی ناره .

کسی که تنه اش به تنه او بخورد ، تا صد سال پاک نمی شود .

منبع: واژه نامه زبان گیلکی ، احمد مرعشی

منبع : http://radvar.blogspot.com


 
 
لغات گیلگی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
 
:

  آئو  =  فریاد ، هوار همچنین از ادات تعجب
آب باز = غواص ، همچنین نام حشره ای است
آب پار = سنگ صاف و پهنی که به جای تیله در بازی بکار می رود
آب جکفته = آب افتاده ، مانند بیرون زدن آب از شیر برنج
آبچین = کاغذ نازک پنبه ای یا کاهی که /اب را جذب می کند
آبخانه = کنیف گهواره ، شاشدان
آبخوری = لیوان
آبدس لگن = آفتابه لگن
آبدو = خمیازه ، دهندره
آب کشن = تطهیر
آبکش پلا = چلو
آپئله = تاول با چرک
آتشی = عصبی
آتیک پاتیک = کوچولو
آجور = آجر
آخرپس = سرانجام
آرناموس = رودربایستی
آزاد دار = درخت آزاد
آغوز = گردو
آغوز بازی = گردو بازی
آغوزپات = نیمی از مغز گردو
آغوز دار = درخت گردو
آفتاب خیزان = طلوع
آل = سرخ ، همچنین موجودی خیالی
آلوچه = گوجه
آمختن = تربیت کردن
آهین = آهن

--------------------------------------------------------------------------------

الف :

ابر = اسفنج
اجیک = کرمهای ریز
ادویه = دارچین کوبیده شده
اراده = عرابه
ارده = ارد نرم
اُرسستن = قطع شدن
اُرسفتن = گسیخته شدن
اُرسنئن = پاره کردن
ارسو = اشک
ارسی = کفش چرمی کش دار
ارش = واحد طول ، از آرنج تا سر انگشت میانی
اُرشئن = بهم زدن
اُرشین درشین = بهم ریختن
ازازیل = شیطان ، نا آرام
از سر = از اول
اژدم = بسیار شور و پرنمک
اِسبیل = ساقه نازک و ملفوف برنج
اِسپاردن = سپردن
اِسپندانه = دانه اسپند
اشان = ایشان
اشبل = تخم ماهی
الاو = بخار
الغ = عقاب
الف چر = مرتع
الک = غربال
الم شنگه = هیاهو
النگ = پشت پا
امبست = غلیظ
انارکله = انارستان
انجیل = انجیر
انجیل کفتک = انجیر نامرغوبی که قبل از رسیدن می ریزد
اوتوراستن = حیرت زده شدن
اوخان = پژواک
اوسه = روانه
اوشتر = آنطرف
اوشنتر = آنطرفتر
اویتا = اون یکی
اویر = ناپدید
اویستی = هوو
ایاز = شبنم
ای پیچه = یک کم
ایجا = یکجا
ایجیگا = دسته جمعی
ایژگره = فریاد
ایشکنئن = شکاندن
ایشه = از ادات اکره و نفرت
ایلجار = اجماع برای کار ، همکاری گروهی
ایوارده = باز هم
ایوارکی = به یکباره
--------------------------------------------------------------------------------

ب :

بِ = می شود
بئس = بایست
بئِن = بریدن
بابا = پدربزرگ
باد = ورم ، نفخ
بار = میوه ، محصول
باربندیل = بار خانه
بارستن = باریدن
بارش = باران
باراگودن = متلک گفتن
باز = دوباره
بازار مج = سوداگر ، دوره گرد
بالکا = زنبیل
بامچه = توسری
با مُخته = تعلیم یافته
ببُخوسته = گندیده
بتخت سر = از ادات تعجب
بج = برنج
بجار = مزرعه برنج
بجارکله = کرت برنجکاری
بجارمرز = مرز و حد کرت
بج بینی = درو برنج
بچکسته = چکیده
بچمسته = خمیده
بدره = دلو
بدشلوار = شهوتران
بدگومان = کج خیال
برئنده = برهنه
برا دکفتن = به راه افتادن
برار زن = زن برادر
برنج = برنز ، نوعی فلزر
بروز = فاش
برو زئن = برخ کشیدن
بس = پس
بسته گودن = شرط کردن
بسچی = البته
بسو دگادن = به هوس انداختن
بگول آموئن = نشئه شدن ، به وجد آمدن
بلته = دروازه پرچین
بلد = راهنما
بَلَش = تمشک
بلگ = برگ
بله گوش = گوش پهن و بزرگ(اصطلاح)
بلگه = برگه
بنجاغ = قباله
بو بردن = پی بردن
بوجور = بالا
بوجوردس = بالا دست
بودوج وادوج = = دوخت و دوز
بوز = بز
بوزریش = ریش بزی ، گونه ای گیاه
بوستن = شدن
بو کشئن = بو کشیدن
بهم زئن = قطع رابطه کردن
بیبند = بی قید
بیجیر = پایین
بیشتن = برشته کردن ، بر آتش سرخ کردن
بی شناخ = حق ناشناس
بیکله = بی شعور
بینه = نوعی نعناع
بینیش = بنشین
بینیشته دختر = دختر در خانه مانده ، دختر ترشیده
بیه پس = گیلان غربی ، جانب چپ سفیدرود
بیه پیش = گیلان شرقی ، جانب راست سفید رود
--------------------------------------------------------------------------------

پ:

پئر = پدر
پئلو = کنار
پئلوان = پهلوان
پئیز = پاییز
پابسر گودن = از روی کسی یا چیزی رد شدن بدون تماس با آن
پابَگوروز = پا به فرار
پا بماه = آخرین ماه آبستنی یک زن
پابوزگیره = خرچنگ
پاپاسی = پشیز
پاپی بستن = به دنبال کار بودن ، پیگیر بودن
پاپیچ = دامنگیر
پاتال = پیر و از کار افتاده
پاتوک = تک پا
پاتوک پاتوک = پاورپین
پاتیک = عنکبوت
پاتیل = دیگ بزرگ مسی
پاچ = کوتاه قد
پاچاله = رد پا در گل و..که فرورفتگی آن نمایان باشد
   پاچوک نیشتن = چمباتمه نشستن
پاستن = پاییدن
پاس دان = پاس دادن ، نگهبانی کردن
پاسین = لگدمال
پاعاب = غوزک پا
پاکار = بنیاد ساختمان
پاک خانه = مردشورخانه
پالکی = کجاوه
پاماله = ردپا
پامچال = گل پامچال
پَت = بید
پتا = کسی که لکنت زبان دارد
پت بزء = بید زده
پت خوله = آبله رو
پتیاره = بی شرم
پرانئن = پراندن
پُرد = پل
پرزئن = پرزدن
پرستن = پرواز کردن
پرکانئن = لرزاندن
پرکستن = لرزیدن
پرکش = لرزش
پزانئن = پختن
پساپس = عقب عقب
پسادان = پس دادن
پس پیرار سال = سال قبل از پیرارسال ، سه سال قبل
پسرزا = نوه پسری ، پسرزاده
پسر زن = زن پسر
پسمزار = مجلس ختم
پلا = پلو
پلاخور = تحت تکفل
پلادهی = اطعام
پلُخ پلُخ = قلقل
پوتار = مورچه
پوخوستن = گندیدن
پوشتی = بالش
پولوک = دکمه
پیاله = کاسه کوچک
پیچا = گربه
پیسخال = اندک
پیشاشو = پیشواز
پیله = بزرگ--------------------------------------------------------------------------------

ت - ط:

تئغ = تیغ
تاب = طاقت
تابستن = تابیدن
تات = نام تیره ای در گیلان
تاچه = یک کیسه یا جوال پر از کالا
تازانئن = به تاخت وا داشتن
تاس = کاسه فلزی
تاسیان = جایی که حزن انگیز است
تاشتن = تراشیدن
تاکودن = تا کردن
تام = سکوت (تام بزن = ساکت شو)
تاودان = پرتاب کردن
تبجه = تبقچه چوبی
تپانئن = تپاندن
تپستن = تپیدن
تترج = پشت سرهم
تخت = هموار
ترخاش = غضروف
تر زای = نوزاد
ترسئن = ترسیدن
ترسانئن = ترساندن
ترش تره = نوعی خورش
ترکانئن = ترکاندن
ترکمه = حرف نشنو
ترنگ = قرقاول
تکس تکس = پاره پاره
تلار = تالار
تلاشه = تراشه چوب
تلمبار = انبار ساقه و خوشه برنج
تمش = خار بوته یا درخت
تمش کله = خارزار
تندی = پرخاش
تُنگ = النگو
تنگام = جای تنگ
تنگر = تگرگ
تنگوله = تلنگر
توتک = نیلبک
توت کله = توتستان
تورب = ترب
تور بوستن = متحیر شدن
توشک = هسته سخت پوست میوهایی مانند هلو  و یا خرما
توشکه = گره
تول = کدر
تول آب = آب گل آلود
توم = تخم شلتوک
تومان = تمام
توم بجار = خزانه نشای برنج
تونوکه = شلوار کوتاه
تیان = دیگ مسی
--------------------------------------------------------------------------------

 ث - س - ص:

--------------------------------------------------------------------------------

ج :

ج = از
جَئده = جاده
جاجیگا = جای خواب
جادان = جادادن
جادگادن = جا انداختن
جار زئن = جار زدن
جاکو = چوب چوگان مانندی که بر ساقه برنج می زنند
جاکو زئن = جدا کردن شلتوک از ساقه به وسیله جاکو
جان بسر = هول زده
جاختر دئن = از یاد بردن
جان شورا = استحمام
جان کنش = جان کندن
جاوستن = جویدن
جزئن = زیر چیزی نهادن
جزر = زجر
جغرز = غیر از
جغل = کوچولو
جغلگی = کودکی
جغل مغل = بروبچه
جکشئن = کش رفتن
جکفتن = آب افتادن از چیزی مثل ماست
جکول = دانه سبز و نارس برنج
جلاستن = آویزان بودن چیزی
جلانئن = آویزان کردن
جلدغه = جلیقه
جنبستن = جنبیدن
جندره = ژندره
جوت = الکن
جوخوس بازی = بازی قایم باشک
جودکی = لکنت
جورا = به سوی بالا
جوغ = ولع ، حرص
جول = لپ
جولف = عمیق
جهاز = جهیزیه
جهندم = جهنم
جی جی = پستان
جیر = پایین
جیگا = رختخواب
جیگادان = پنهان کردن
جیویشتن = به در رفتن بی سر و صدا--------------------------------------------------------------------------------

چ:

چ = به چی ، چی را
چئار = چهار
چَئسکی = سرماخوردگی
چئن = چیدن
چاپلا = کف
چارپاچه = چهار زانو
چاستن = چاییدن
چالکا = چاله کوچک
چخاله = خاک رس
چرخانئن = چرخاندن
چسب = چابک
چسبستن = چسبیدن
چشئن = چشیدن
چف = ورم
چک و پر = دست و پا
چمچه = کفگیر چوبی
چمار = چشمه سار
چن = چند
چندر = چقدر
چنپر = مرغ آبی
چو = شایعه
چوپور = آبله رو ، فرسوده از سرما
چوچار = سوسمار
چودکفتن = شایع شدن
چوم = چشم
چوم براه = منتظر
چی چیر = مارمولک
چیچال = ولرم
چی چیلاس = سنجاقک
چیلیک = سنگدان مرغ

--------------------------------------------------------------------------------

ه  :

هاج هاجی = حاج حاجی ، پرستو
هپرا = هذیان
هتو = بی منظور ، همین گونه
هچین = بیهوده
هچین هچینه = مفت و مجانی
هرای = فریاد و هوار
هردمبیل = هرجایی
هسا = اکنون
هشان = هم اینان ، همینها
هوسا = آن زمان
هوشان = همانها
هون = همان
هونگ = هاون
هیل = هل
هیمه = هیزم

--------------------------------------------------------------------------------

خ :

خاب رگ = شقیقه
خاج = برش
خاجخاج = بریده بریده
خاخور = خواهر
خاخورزا = خواهر زاده
خارانئن = خاراندن
خاش = استخوان
خاش والیس = کاسه لیس
خالاپسر = پسرخاله
خالامرد = شوهرخاله
خانه برپا = سرایدار
خرما توشک = هسته خرما
خکاره = تابه سفالین
خمس = شیره انگور
خورِ = برای خود
خولدانک = جا و مکان تنگ
خولکا = سوراخک
خون دیمیر = خون مردگی
--------------------------------------------------------------------------------

د:

دئن = دیدن
دئوجیم = انتخاب احسن
دائی دختر = دختر دایی
دائی زن = زن دایی
دار = درخت
دار توک زنه = دارکوب
داز = داس
داغولگی = جر زدن
دانسته بو = با علم و اگاهی
دبستن = بستن
دپرکانئن = از خواب پراندن
دپلکستن = خیس شدن ممتد
دچوک = چسبیده
دچوکانئن = چسباندن
دُخان = طنین
دخادن = فراخواندن
درار = نمک سبز
درزه = چاک
دساب لگن = آفتابه لگن
دساسین = دستمالی
دساموج = دست آموز
دسانئن = خیساندن
دس چو = چوب دستی
دسدسی = مفت و مسلم
دسکل = هل دادن
دشادن = روپوش گذاشتن
دشکنئن = شکستن چیزی مثل تخم مرغ
دگرا = تلو تلو
دمبول = دمل
دمختن = لگد کردن
دمردن = غرق شدن
دواج = لحاف
دوار = گذر
دوارستن = گذرکردن
دوانئن = دواندن
دوشاب = شیره انگور
ذوشتن = دوشیدن
دیم = چهره
دیم پر = سروصورت
دیهاتی خانه = خانه روستایی--------------------------------------------------------------------------------

ز - ذ - ض - ظ:

زء خرشه = اولین شیرگاو پس از زایش
زَئله = زهره
زِئن = زدن
زاک = بچه ، فرزند
زاما = داماد
زانوغاب = کاسه زانو
زبیل = زنبیل
زای = بچه
زپه = شکوفه
زردگوش = حرف نشنو
زردی = یرقان
زکزای = برو بچه
زلزله = جیرجیرک
زمات = زمان
زن پئر = پدر زن
زنمار = مادر زن
زواله = آفتاب نیمروز
زور  بَ دهاد = خداقوت ، درود ، به جای سلام علیکم می آوردند
زهر = اسهال
زهله = زهره
زیزا = زبون

--------------------------------------------------------------------------------

ر:

ر = پسر
راب = کرم حلزون
راب ایشکن = پرنده ای حلزون خوار
رادکفتن = به راه افتادن
رادوار = رهگذر
راروخان = راه آبی
راست َ گودن = بلند کردن
راسر = سرراه
رافا = منتظر
رجا = جدول آب
رج دام = دام اصلی
رچ = ردپا
رچ اوسادن = رد گیری
رچ زن = ردشناس
رخشن = ریشخند
رزدار = درخت انگور
رزین = لاستیک
رسئن = رسیدن
رسانئن = رساندن
رمانئن = رماندن
روبار = رودبار ، روی بار
روت = لجن
روخان = رودخانه
روشناس = معروف

--------------------------------------------------------------------------------

ژ:

--------------------------------------------------------------------------------
س :

سئب = سیب
سابانئن = ساباندن
ساج = تابه چدنی
سارغ = بقچه
ساکوته = توله سگ
سامانسر = خط مرزی
سایه دیم = جایی که آفتابگیر نباشد
سب = صبح
سبج = شپش
سبزی پاک کن = چاپلوس
سبول = کک
سپلشک = بدبیار
سُخته = ته دیگ
سراجور = سربالا
سراجیر = سرپایین
سرادئن = ول کردن
سربزیر = سربراه
سربسر = انگولک
سردی = نردبان
سرسبوک = فروتن
سرسلامتی = تسلیت
سرسم = سکندری
سرسنگین = متکبر
سرشُرگیل = گِل سرشور
سرشناس = معروف
سرنویسی = سرشماری
سس = بی نمک
سفته گودن = دشت کردن
سکجان = سخت جان
سل = استخر
سلامال = هم سن و سال
سلنگه = سه پایه آشپزی
سو = روشنایی
سوبول = کبک
سوبیه = بامداد
سوجانئن = سوزاندن
سوروف = گیاهیست وحشی
سوروف دانه = دانه سوروف
سولاخ = سوراخ
سیاپا = بدقدم
سیا کلاچ = کلاغ سیاه


---------------------------------------------------------------------------------
ش:

ش = می شود
ش ء = شبنم
شئال = شغال
شا = می توان
شاپه = ساده لو
شاخداری = حلزون
شاخوس دار = درخت ابریشم
شالانک = قیسی
شالمیره = موش مردگی
شانته = خول وضع ، کودن
شانه بسر = هدهد
شب چره = تنقلات شب
شلخت = غاز
شیب = سوت
شی = میروی
شیت = لوس
شین = متعلق

--------------------------------------------------------------------------------

ع:

--------------------------------------------------------------------------------

غ - ق:

غئبه = قهوه
غابدان = قهوه جوش
غاپاس = توسری
غاپ زئن = قاپیدن
غاتی گودن = مخلوط کردن
غاچ = برش
غارکودن = قهر کردن
غایم = محکم
غایم بستن = پنهان شدن
غرسه = غصه
غرسه خنده = زهرخند
غزمیت = توخالی ،بی ارزش
غلتانئن = غلتاندن
غوبیل = قبول
غونچه = غنچه
غیش = کمربند چرمی
غیماغ = کاچ

--------------------------------------------------------------------------------

ف:

فئمستن = فهمیدن
فاچم فاچم = دولا دولا
فاچمانئن = دولا کردن
فادافاگیر = بده بستان
فارسئن = فرارسیدن
فال = گشاد
فامج فوموج = جستجو
فرنه = تنفس صدا دار
فسفاله = تفاله
فسفه = تفاله
فکال = بی خاصیت
فند = فن
فندرستن = نگریستن
فندر فوندر = ورانداز
فو = فوت
فوبردن = بلعیدن
فودوج = رفو
فورش = ماسه
فورش زمین = زمین ماسه ای
فوزئن = فوت کردن
فوشان = شاباش
فوکودن = ریختن
فیبیج = ماهی کباب شده در تنور
فیچالستن = چلاندن
فیشادن = دور انداختن
فیلفیل = فلفل
فیلی = آب دهن ، تف

--------------------------------------------------------------------------------

ک:

کئخدا = کدخدا
کئون = کدامیک
کاپیتی = بدبیاری
کاپیش = آبدزدک
کاتیل = آرواره
کاس چوم = زاغ چشم
کاکوتی = خالواش
کال گب = سخن خام
کاول = گاو آهن
کپان = کمان حلاجی
کتره = کفگیر مسطح چوبی
کتل = کرسی چوبی کوتاه
کتله = کفش چوبی بدون روکش
کخ = کف صابون
کرچ = ترد
کرک = مرغ خانگی
کروج = انبار ساقه های شالی
کشک = لوس
کشئن = کشیدن
کشکرت = زاغچه
کشه = آغوش
کفتال = عجوزه
کفال = گونه ای ماهی
کفتک = انجیر نارس
کفتن = افتادن
کل = نر
کل = کچل
کلا = آبادی ، قلعه
کلاچ = کلاغ
کلانه = منقل آتش
کلکا = دختر
کلم = کرم
کلمجین = کرم زده
کلوشکن = مرغ کرچ
کله = اجاق
کله بکله = برابر
کمربجور = بالاتنه
کمربیجیر = پایین تنه
کمری = معیوب از کمر
کنده = هیزم بزرگ و درشت
کنوس = ازگیل
کو = توده
کوئی = کدو
کوئی آ = آش کدو
کوبستن = کوبیدن
کوتر = کبوتر
کورچومه = زگیل
کوک = بخیه
کوناکونا = پساپس
کون بکون = پشت سر هم
کونمان = خشتک شلوار
کویا = کجا
کویتا = کدام یک
کویدانه = کدام چیز
کیجا = دختر
کیشخال = شاخه کیش
کیشکا = جوجه نورس
کی شین = مال چه کسی
--------------------------------------------------------------------------------

گ:

گ ء = گوید ، می گوید
گئشه = عروس
گئودر = گوساله
گاجمه = اتاقک
گاره = گهواره
گاز = دندان
گالیپوشی خانه = خانه با پوشش گالی
گاواره = گهواره
گاو میرائی = مرگ و میر گاو
گب زئن = حرف زدن
گرخانه = تندر
گردانئن = گرداندن
گردن پسه = پس گردنی
گرده گیج = پرسه
گرزک = زنبور
گرزک خومه = لانه زنبور
گرزنه = گزمه
گرمالت = فلفل
گرم بج = شالی زودرس برنج
گرمش = باد گرم
گُزکا = قورباغه
گشتن = گزیدن
گلف = فاصله دار
گِل گوده = کلوخ
گمج = دیگ سفالین
گمجدان = چنبره مخصوص زیر گمج
گنستن = بهم خوردن
گود = خاندان
گوده = گلوله شده
گوراب = زمینی که آب در آن فرو رود - مرکز - دهستان
گوش کونی = درگوشی
گولگول چارشنبه = چهارشنبه سوری
گولی = گلو
گیرینجی = مجعد ، چین در چین
--------------------------------------------------------------------------------

ل:

ل ء = له
لئاف = لحاف
لئشه = گوساله ماده
لَنتی = مار
لاب = عوعو سگ
لابدان = عنکبوت
لابیل = آب دهانی که بی اختیار از دهان خارج شود
لاپوشان = استتار
لاسو = خمیر
لافند = ریسمان
لاکو = دوشیزه
لاکودن = هدر دادن
لال لالکی = بدون تکلم
لته زئن = تمیز کردن با لته
لچر = متلک
لچه = نوک
لس = شل
لک = قوم ، ایل
لکنده = وامانده
لنگستن = لنگیدن
لوت = لخت ، عریان
لوچ = چپ چشم
لوغاز خوانی = تبلیغات سو ء
لونتوز = قدرتنمایی ، جفتک پرانی
--------------------------------------------------------------------------------

م:

ماچی = بوسه
مئخ = میخ
مارمرد = شوهر مادر
مَنده = گوساله
مایی دسبیج = ماهی دودی
مات = مبهوت
ماتوره = خرطوم ، حالت دلخوری
ماسخوری = کاسه کوچک
ماکات = بی عرضه
مال = دارایی ، چارپای اهلی
مالا = ماهیگیر حرفه ای
مالستن = مالیدن
مانگه = ماه
مچه = چانه
مرد برار = برادر شوهر
مرد خاخور = خواهر شوهر
مرد گود = طائفه شوهر
مرد مار = مادر شوهر
مرس = مس
مرغانه = تخم مرغ
مسجد خوس = بی خانمان
مِش = زنبور عسل
مشنگ = زودباور
مکابج = بلال
ملاغه = چمچه بزرگ
موجوما = مجمعه
مورانه = زنگ فلزات
مورجه = عدس
مولا خانه = مکتب
میجیک = مژه--------------------------------------------------------------------------------

ن:

ناجه = حسرت
ناخاخوری = خواهر ناتنی
ناره = نعره
ناشتن = نداشتن
ناکتال = آخر سقف دهان
نام آویر = نام گم شده (نفرین)
نجاغ = سیخونک
نخون = سرپوش سفالین
نشا = نشاید
نشاست = نشا کاری
نماستن = جلوه دادن
نوخون = سرپوش دیگ
نیده بیده = ندید بدید
نیشانئن = نشاندن
نیویره = والا
ناقلن = لااقل
نییه = نیست
نیویشتن = نوشتن
--------------------------------------------------------------------------------

و:

وا = باید
وابئن = بریدن
وابون = بازشدن
وابیشته = برآتش سرخ شده
واپرسئن = پرسیدن
واتاب = تغییر ، واکنش
واترانئن = هل دادن
واترکانئن = دراندن
واترکستن = ترکیدن
واترکسته = دریده
واج = شکفته ، سرحال
واج آمون = سرحال شدن
واچردن = کندن جزئی از کل
واخان = دوباره خانی
واران = باران
وارستن = باریدن
واز = پرش
واز = باز
وازکودن = جستن
واسئن = مالیدن
واستی = بایستی
واسختن = حرارت دیدن چیزی تا حد تبخیر
واسی = برای
والیشتن = لیسیدن
وامانستن = بازماندن
واوئن = بریدن
ورزا = گاو نر
ورادا = لاابالی
ورف = برف
وروره = زنبیل بزرگ
وس = بس
وسته = بس است
وَک = قلوه
ولش = تمشک
ول = شعله
ولگ = برگ
وینجی = سقز
ویشه = خوشه
ویشتر = بیشتر


--------------------------------------------------------------------------------

ی:

یاد گیفتن = یاد گرفتن
یارائی = جرات
یارستن = جرات  کردن
یالغوز = مجرد
یامان = ورم عمومی بدن
یک هو = ناگهانی
 

 


 
 
تنفر
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
 

رابطه ای که با هوس شروع شود با تنفر خاتمه می یابد.


 
 
کودکان خوبند
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
 

کودکان خوبند اگر خلاف کردند بزرگترها را ادب کنید.


 
 
زیباترین جملات کوتاه دنیا
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

هرگز اجازه ندهید مشکلتان به بهانه تبدیل شود.


 
 
شکست و پیروزی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

هر کس در هنگام شکست ها نشکند ....

 پیروز است


 
 
انسان و فرشته
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

غرور از فرشته شیطان و تواضع از خاک انسان می سازد.


 
 
سرمایه
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

سرمایه هرکس به اندازه حرف های است که برای نگفتن دارد


 
 
جملات زیبا قدردانی و قدر شناسی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

من باور دارم که همیشه باید کسانى که؛

صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم؛

زیرا ممکن است آخرین ‌بارى باشد که آن‌ها را مى‌بینم؛

نویسنده : ؟؟

منبع : وبلاگ مرجان سرخ

جملات زیبا گیله مرد


 
 
مهربانی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

مهربانی چه آسان است. اثرش آنی است و بانی اش همواره به یاد سپرده می شود.


 
 
زندگی
نویسنده : گیله مرد - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
 

زندگی مانند جدولی است که جایزه ی پرکردن خانه های آن مرگ است